U.S. Ambassador to ASEAN Nina Hachigian visited Vientiane

U.S. Ambassador to ASEAN Nina Hachigian visited Vientiane on January 14 to highlight the U.S. commitment to working with Laos throughout its ASEAN chairmanship year. This is Ambassador Hachigian’s second visit to Laos, and it offered her a chance to discuss shared goals and potential areas for future cooperation.

“I am thrilled to be back in Lao PDR at the beginning of this auspicious year for ASEAN and for ASEAN-U.S. relations, as Laos steps into its ASEAN chairmanship and ASEAN establishes the AEC, our bilateral relationship continues to expand and deepen. The United States is a strong supporter of ASEAN centrality, and we look forward to working with the government of the Lao PDR throughout its ASEAN chairmanship, and well beyond,” said Ambassador Hachigian.

She went on to say, “2016 is a year of ‘firsts’ for ASEAN and U.S.-ASEAN relations. It is the first year of the ASEAN Economic Community and of the U.S.-ASEAN strategic partnership. In February, ASEAN and the U.S. will have the first standalone summit in the United States, and in the fall President Barrack Obama will become the first U.S. president to visit Laos.”

Ambassador Hachigian discussed shared priorities with Lao officials, including enhancing economic integration, leadership development, and promoting opportunities for women. She also discussed the U.S. commitment to work with Laos over the coming year to ensure the 2016 U.S.-ASEAN Summit, East Asia Summit, and other ASEAN meetings are successful.

ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດອາເມຣິກາປະຈຳອາຊຽນ ທ່ານນາງ ນີນາ ຮາຊິກຽນ ໄດ້ເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມສປປລາວ ໃນວັນທີ 14 ມັງກອນ ເພື່ອເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມໝາຍໝັ້ນຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ສປປ ລາວໃນຊ່ວງໄລຍະທີ່ ສປປລາວ ຈະເປັນປະທານກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນໃນປີນີ້. ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ສປປລາວ ຄັ້ງທີ 2 ຂອງທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຮາຊິກຽນ ແລະ ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ໄດ້ເປັນໂອກາດໃຫ້ທ່ານໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍຮ່ວມກັນ ແລະ ບັນດາຂະແໜງການຕ່າງໆທີ່ມີທ່າແຮງໃນການຮ່ວມມືໃນອານະຄົດ.

ທ່ານທູດ ຮາຊິກຽນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນທີ່ໄດ້ກັບມາຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນປີຂອງປີມົງຄົນສຳລັບອາຊຽນ ແລະ ສາຍພົວພັນ ອາຊຽນ-ອາເມຣິກາ. ໃນຂະນະທີ່ລາວກຳລັງກ້າວເຂົ້າສູ່ການເປັນປະທານອາຊຽນ ແລະ ຂະນະທີ່ອາຊຽນສ້າງປະຊາຄົມເສດຖະກິດ, ສາຍພົວພັນຂອງພວກເຮົາກໍສືບຕໍຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ລົງເລິກຕື່ມ. ສະຫະລັດອາເມຣິກາແມ່ນຜູ້ສະໜັບສະໜຸນທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງສູນກາງອາຊຽນ, ແລະ ພວກເຮົາກໍຫວັງຢ່າງຍິ່ງເພື່ອຈະເຮັດວຽກຄຽງຄູ່ກັບສປປ ລາວ ໃນຊ່ວງທີ່ ສປປລາວ ເປັນປະທານອາຊຽນ ແລະ ໃນອານະຄົດຕໍ່ໄປ.

ທ່ານທູດ ໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ, ໃນປີ 2016 ແມ່ນເປັນປີທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດດ້ານສາຍພົວພັນກັບອາຊຽນ ແລະ ອາຊຽນ-ສະຫະລັດ. ນີ້ແມ່ນເປັນປີທຳອິດຂອງປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດລະຫວ່າງ ອາຊຽນ-ສະຫະລັດ. ໃນເດືອນກຸມພານີ້, ອາຊຽນ ແລະ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ຈະຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄັ້ງທຳອິດຢູ່ທີ່ສະຫະລັດອາເມຣິກາ, ແລະ ການມາຢ້ຽມຢາມ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ບາລັກ ໂອບາມາ ເຊິງເປັນປະທານາທິບໍດີຜູ້ທຳອິດທີ່ຈະມາຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ.

ທ່ານທູດ ຮາຊິກຽນ ໄດ້ປຶກສາຫາລືວຽກງານບູລິມະສິດຮ່ວມກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່ຝ່າຍລາວເຊິ່ງລວມທັງການເສີມຂະຫຍາຍການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດ, ການພັດທະນາຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ, ແລະ ການສົ່ງເສີມໂອກາດໃຫ້ບັນດາຜູ້ຍິງ. ນອກນັ້ນ, ທ່ານຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືເຖິງຄວາມໝາຍໝັ້ນຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບ ສປປ ລາວໃນຊ່ວງປີທີ່ມາເຖິງນີ້ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າກອງປະຊຸມສຸດຍອດລະຫວ່າງອາຊຽນ-ສະຫະລັດອາເມຣິກາ, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ກອງປະຊຸມອາຊຽນອື່ນໆໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ.

Posted in Uncategorized