42 ປີແຫ່ງຄວາມບໍ່ໄປບໍ່ມາ ແລະ ປະຊາຊົນລາວຍັງທຸກຍາກຂາດເຂີນ

42 ປີແຫ່ງຄວາມບໍ່ໄປບໍ່ມາ ແລະ ປະຊາຊົນລາວຍັງທຸກຍາກຂາດເຂີນ. ອອກອາກາສ ວັນທີ 4 March, 2017

(Visited 1 times, 1 visits today)

You might be interested in