ໃນປາງສົງຄາມ ວຽດນາມ ເປັນຫຍັງອາເມຣິກາ ຈຶ່ງຖິ້ມຣະເບີດ ລົງທີ່ປະເທສລາວ ເພາະເຫດຜົນອັນໃດ? 14 November 2015

You might be interested in