ໃນປາງສົງຄາມ ວຽດນາມ ເປັນຫຍັງອາເມຣິກາ ຈຶ່ງຖິ້ມຣະເບີດ ລົງທີ່ປະເທສລາວ ເພາະເຫດຜົນອັນໃດ? 14 November 2015

(Visited 3 times, 1 visits today)

You might be interested in