ເຫດການນໍ້າຖ້ວມທີ່ເມືອງສນາມໄຊແຂວງອັຕະປື ຍ້ອນ ເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ ແຕກຫັກ July 23, 2018

ເຫດການນໍ້າຖ້ວມທີ່ເມືອງສນາມໄຊແຂວງອັຕະປື ຍ້ອນ ເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ ແຕກຫັກ July 23, 2018

You might be interested in