ເປັນຫຍັງຄົນລາວ ຈຶ່ງໂຕນຫນີ ອອກໄປຢູ່ ຕ່າງປະເທສ?

You might be interested in