ເກີດຫຍັງຂຶ້ນກັບ ວັດລາວພຸທວົງສ໌ ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ? ອອກອາກາສ 7/12/2019