ຮຽນຮູ້ຮັກສາສຸຂພາບກັບ ດຣ. ທອງວັນ ເຣື່ອງການເກີດຂອງຄົນ ຕອນ3 ອອກອາກາສ 16/5/2020