ຮຽນຮູ້ຮັກສາສຸຂພາບກັບ ດຣ. ທອງວັນ ເຣື່ອງການເກີດຂອງຄົນ ຕອນ2 ອອກອາກາສ 2/5/2020