ຮຽນຮູ້ວິທີຮັກສາສຸຂພາບກັບ ດຣ. ທອງວັນ ເຣຶ່ອງຣະບົບການ ຍ່ອຍອາຫານ ຕອນ 8 ອອກອາກາສ 6/7/2019