ຮຽນຮູ້ວິທີຮັກສາສຸຂພາບ ກັບ ດຣ. ທອງວັນ ເຣຶ່ອງຕ່ອມ Adrenal ຫຼື ຕ່ອມເທິງຫມາກໄຂ່ຫຼັງ ອອກອາກາສ 29/9/2018