ຮຽນຮູ້ວິທີຮັກສາສຸຂພາບ ກັບ ດຣ. ທອງວັນ ເຣື່ອງຕ່ອມໄທຣອຍ ຕອນ1 ອອກອາກາສ 5/5/2018

ຮຽນຮູ້ວິທີຮັກສາສຸຂພາບ ກັບ ດຣ. ທອງວັນ ເຣື່ອງຕ່ອມໄທຣອຍ ຕອນ1 ອອກອາກາສ 5/5/2018

You might be interested in