ຮຽນຮູ້ວິທີຮັກສາສຸຂພາບ ກັບ ດຣ. ທອງວັນ ເຣຶ່ອງຣະບົບຫົວໃຈແລະເສັ້ນເລືອດ ຕອນ 8 ອອກອາກາສ 10/3/2018

ຮຽນຮູ້ວິທີຮັກສາ ສຸຂພາບ ກັບ ດຣ. ທອງວັນ ເຣຶ່ອງຣະບົບຫົວໃຈ ແລະເສັ້ນເລືອດ ຕອນ 8 ອອກອາກາສ 10/3/2018

Posted in Uncategorized