ຮຽນຮູ້ທັມມະ ກັບ ດຣ. ທອງວັນ ເຣຶ່ອງຍັກຂະສັງຍຸຕຕ໌ ຕອນ 4 ອອກອາກາສ 28/7/2018

ຮຽນຮູ້ທັມມະ ກັບ ດຣ. ທອງວັນ ເຣຶ່ອງຍັກຂະສັງຍຸຕຕ໌ ຕອນ 4 ອອກອາກາສ 28/7/2018

Posted in Uncategorized