ຮຽນຮູ້ທັມມະ ກັບ ດຣ. ທອງວັນ ເຣຶ່ອງທັກຂິນາວິພັງຄະ ຕອນທີ່ 2 ອອກອາກາສ 24/3/2018