ຮຽນຮູ້ທັມມະ ກັບ ດຣ. ທອງວັນ ເຣຶ່ອງອະຣິຍະປະຣິເຍສະນະສູຕ ຈາກ ມັຊຊິມະນິກາຍ ຕອນ ທີ່ 2

ຮຽນຮູ້ທັມມະ ກັບ ດຣ. ທອງວັນ ເຣຶ່ອງອະຣິຍະປະຣິເຍສະນະສູຕ ຈາກ ມັຊຊິມະນິກາຍ ຕອນ ທີ່ 2

Posted in Uncategorized