ຮຽນຮູ້ທັມມະກັບ ດຣ. ທອງວັນ ເຣຶ່ອງກົດແຫ່ງກັມ ຕອນ 2 – November 19, 2016