ຮຽນຮູ້ທັມມະກັບທ່ານ ດຣ. ທອງວັນ ເວົ້າເຣື່ອງໜ້າທີ່ຊາວພຸທ ຕອນ11 ອອກອາກາສ 1/8/2020