ຮຽນຮູ້ທັມມະກັບທ່ານ ດຣ. ທອງວັນ ເວົ້າເຣື່ອງໜ້າທີ່ຊາວພຸທ ຕອນ7 ອອກອາກາສ 27/6/2020