ຮຽນຮູ້ທັມມະກັບທ່ານ ດຣ. ທອງວັນ ເວົ້າເຣື່ອງໜ້າທີ່ຊາວພຸທ ຕອນ6 ອອກອາກາສ 20/6/2020