ຮຽນຮູ້ທັມມະກັບທ່ານ ດຣ. ທອງວັນ ເວົ້າເຣື່ອງໜ້າທີ່ອຸປາສົກ ຕອນ2 ອອກອາກາສ 16/5/2020