ອັບເດດຂ່າວ ກ່ອນ ທ່ານປະທານ ນາທິບໍດີ ບາຣັກ ໂອບາມາ ຈະຢ້ຽມຢາມລາວ ໂດຍ ດຣ. ຣີເຈີດ ໄຊສົມມອນ

You might be interested in