ອັບເດດຂ່າວທົ່ວໄປ ຂອງ ໄອຟຣີດອມທີວີ ອອກອາກາສ ວັນທີ 7 ເດືອນ 10 ປີ 2017