ສະບາຍດີປະຊາທິປະໄຕ EP15 ໃຜເປັນສັຕຣູຂອງຊາດ? ອອກອາກາສ September 19, 2020 #iFreedomTV