ສະບາຍດີປະຊາທິປະໄຕ EP14 ອອກອາກາສ September 12, 2020