ວຽດນາມຍ້າຍເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານ ໃນຜືນແຜ່ນດິນລາວ ທີ່ເມືອງຊຳໃຕ້ ແຂວງຫົວພັນ ປະເທສລາວ Feb. 21, 2015

(Visited 6 times, 1 visits today)

You might be interested in