ວິທີຮັກສາສຸຂພາບ ເຣື່ອງຣະບົບເລືອດ ຕອນ10 ພາກທີ1 ອອກອາກາສ 25/7/2020 #iFreedomTV