ວິທີຮັກສາສຸຂພາບ ເຣື່ອງຣະບົບເລືອດ ຕອນ9 ພາກທີ1 ອອກອາກາສ 18/7/2020