ວິທີຮັກສາສຸຂພາບ ເຣື່ອງຣະບົບເລືອດ ຕອນ5 ພາກທີ1 ອອກອາກາສ 20/6/2020