ວິທີຮັກສາສຸຂພາບ ເຣື່ອງພຍາທກາຝາກ ພຍາທໄຂ້ຍຸງ ຕອນ 2 ອອກອາກາສ 12/9/2020