ວິທີຮັກສາສຸຂພາບ ເຣື່ອງຄວາມດັນສູງ ຕອນ1 ອອກອາກາສ 19/9/2020