ລາວໂຮມລາວເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ EP55 ອອກອາກາສ ວັນທີ 27/6/2020