ລາວໂຮມລາວເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ EP54 ອອກອາກາສ ວັນທີ 20/6/2020