ລາວໂຮມລາວເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ: EP25 ເງິນທີ່ພັກລັດທີ່ຂາຍ ຊັພະຍາກອນຂອງຊາຕຫາຍໄປໃສ? 28/9/2019