ລາວໂຮມລາວເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ: ຄົນລາວຈະຢູ່ດີກິນດີໄດ້ກໍຕໍ່ເມືອ ປະເທສລາວມີປະຊາທິປະໄຕ EP10 ວັນທີ 18/5/2019