ຣາຍການພິເສດ ສຳພາດໂດຍ ຈອມ ເພັຊປຣະດັບ On-Air September 15, 2019