ຣາຍການຄົນໄກບ້ານ ເຣຶ່ອງການສ້າງເສຖກິດຂອງ ສປປ ລາວ ກາຍເປັນການທໍາລາຍຊາດແລະປະຊາຊົນ

ຣາຍການຄົນໄກບ້ານ ເຣຶ່ອງການສ້າງເສຖກິດຂອງ ສປປ ລາວ ກາຍເປັນການທໍາລາຍຊາດແລະປະຊາຊົນ

You might be interested in