ຣະບອບເສຣີປະຊາທິປະໄຕຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບໄຊຊນະຢ່າງແນ່ນອນ ໂດຍ ລາວໃຫມ່ December 5, 2014