ພິທີງານບຸນຕັກບາດ ຫົດສົງ ພຣະພົງສວັນ ພຸທະສາໂຣ ວັດລາວສັນຕິທັມ ເມືອງຝອດສະມິທ ຣັຖ ອາແຄນຊໍ June 25, 2017

ພິທີງານບຸນຕັກບາດ ຫົດສົງ ພຣະພົງສວັນ ພຸທະສາໂຣ ວັດລາວສັນຕິທັມ ເມືອງຝອດສະມິທ ຣັຖ ອາແຄນຊໍ June 25, 2017

You might be interested in