ພັກລັດຫລີ້ນລະຄອນຕົບຕາປະຊາຊົນ ອອກອາກາສ ວັນທີ 30/3/2019