ຝາກກຳລັງໃຈໄປເຖິງປະຊາຊົນລາວ ທີ່ກຳລັງປະສົບພັຍ ເຂື່ອນແຕກແລະນໍ້າຖ້ວມ

ຝາກກຳລັງໃຈໄປເຖິງປະຊາຊົນລາວ ທີ່ກຳລັງປະສົບພັຍ ເຂື່ອນແຕກແລະນໍ້າຖ້ວມ

You might be interested in