ຜເດັດການຄອມມູນິສທ໌ ແຕກສລາຍກັນແບບໃດ ແລະຜເດັດການ ຄອມມູນິສທ໌ລາວເດ ຈະເປັນແນວໃດ?