ປະກາສຂ່າວ ບຸນກຸດສົງກາຣ ປີໃຫມ່ລາວ ຂອງວັດລາວສັນຕິທັມ ທີ່ເມືອງ Fort Smith, AR ປະຈຳປີ 2016

You might be interested in