ປະກາສຂ່າວບຸນປີໃຫມ່ລາວ ຂອງວັດລາວສັນຕິທັມ ເມືອງ Fort Smith, Arkansas 2015