ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າມີໂອກາສ ໄດ້ບໍຣິຫານປະເທສລາວ ພາກ 10 ເຣຶ່ອງພາສີນຳເຂົ້າແລະການເຜີຍແຜ່ກົດຫມາຍ

You might be interested in