ຕັກບາຕ ງານບຸນພຣະທາຕຫລວງ ທີ່ ວັດລາວສັນຕິທັມ ຝອດສມິທ ຣັຖ ອາແຄນຊໍ Nov. 18, 2017

ຕັກບາຕ ງານບຸນພຣະທາຕຫລວງ ທີ່ ວັດລາວສັນຕິທັມ ຝອດສມິທ ຣັຖ ອາແຄນຊໍ Nov. 18, 2017

 

You might be interested in