ດຣ. ຣິເຈີດ ປະກາສເຕືອນວ່າ ສຕັຣູຂອງຊາຕ ພະຍາຍາມປັ້ນເຣຶ່ອງ ເພື່ອຄວາມແຕກແຍກ ຂອງຄົນລາວ

(Visited 5 times, 1 visits today)

You might be interested in