ດຣ. ຣິເຈີດ ປະກາສເຕືອນວ່າ ສຕັຣູຂອງຊາຕ ພະຍາຍາມປັ້ນເຣຶ່ອງ ເພື່ອຄວາມແຕກແຍກ ຂອງຄົນລາວ

You might be interested in