ງານບຸນຕັກບາຕເຂົ້າພັນສາ ຂອງວັດລາວສັນຕິທັມ ເມືອງຝອດສມິທ ຣັຖອາແຄນຊໍ ປີ 2016

You might be interested in