ງານຕັກບາຕ ອອກພັນສາ ທີ່ ວັດລາວສັນຕິທັມ Fort Smith, AR – October 4, 2015