ຄຳຮຽກຮ້ອງເຖິງ: ນາຍແລະພົນທະຫານແຫ່ງ ພຣະຣາຊອານາຈັກລາວ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ທີ່ຮັກ ປະຊາທິປະໄຕ ໃນທົ່ວໂລກ

You might be interested in