ຄວາມເປັນມາຂອງປະເທສລາວ ຫລັງຈາກລາວໄດ້ເອກຣາຊຈາກຝຣັ່ງເສດ Part 3 ວ່າດ້ວຍ ການຕັ້ງຖິ່ນຖານໃນສຫະຣັຖ ອາເມຣິກາ

You might be interested in